• பக்கம்_பேனர்

HDPE நீர்ப்பாசன குழாய் பொருத்துதல்கள்

  • HDPE நீர்ப்பாசன குழாய் பொருத்துதல்கள்

    HDPE நீர்ப்பாசன குழாய் பொருத்துதல்கள்

    பெரிய வளைய விறைப்பு: குழாய் சுவர் ஒரு நியாயமான வெற்று வளைய அமைப்புடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது குழாயின் மோதிர விறைப்பை பெரிதும் மேம்படுத்துகிறது.அதே பொருளின் விஷயத்தில், அது அதிக சுற்றுச்சூழல் அழுத்தத்தைத் தாங்கும்.